Elektronický kurz na zakázku

JAK VYROBIT EL. KURZ NA ZAKÁZKU?


Z naší praxe vyplývá, že jakákoli vzdělávací akce je maximálně efektivní, pokud je připravena na míru a přesně dle požadavků koncového zákazníka. Problematika, zaměření a hlavně filosofie práce každé společnosti je unikátní, proto i elektronické kurzy připravujeme po vzájemné dohodě.
Elektronické kurzy připravujeme v plné součinnosti se zákazníkem. Všechny kroky výroby jsou vždy konzultovány a schvalovány zadavatelem - vše je pod jeho kontrolou.

Samotná výroba probíhá ve 3 krocích:

1. krok– vstupní analýza a zadání
První setkání a základní definice zadání ze strany zákazníka. Vydefinování potřeb a účelu kurzu, jeho délky a výukových prvků (textu, grafické podoby, testů, dotazníků, obrázků, videosekvencí, audio komentářů a dalších…)
Na místě je stanovena časová náročnost výroby kurzu a z toho vyplývající cenová nabídka. Ta je závazně stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

2. krok - připomínky a dopracování
S koordinátorem na straně zákazníka upravíme a případně dopracujeme elektronický kurz. Budeme detailně řešit grafickou podobu Vašeho kurzu. Používání videí, obrázku, obecné grafiky, potřebných log, apod. Déle členění na logické kapitoly, časový harmonogram kurzu nebo rozložení testů a cvičení. Možnost testů a procvičování během výuky. Nastavíme například požadované procento úspěšnosti, počet možných opakování testu, apod.

3. krok – předání  a akceptace
Finální podoba kurzu  a jeho předání. Následuje rutinní provoz. Elektronické kurzy je možné kdykoli rozšířit nebo upgradovat. Kurz je předán jako  „hotový výrobek“ bez nutnosti dalších licenčních nákladů

podívejte se dále:
Jak by měl elektronický kurz vypadat?                                                     napište nám na info@dkurzy.cz
Za jak dlouho bude e-kurz vytvořen?
Kolik za vytvoření e-kurzu zaplatím?

Aktuality

MS OFFICE 2016 - NOVÁ SADA ELEKTRONICKÝCH KURZŮ


číst dále... >>>

JAK VYROBIT EL. KURZ NA ZAKÁZKU?

číst dále... >>>

KURZY GROUPWISE - poštovní klient

číst dále... >>>