Jak d.learning pomáhá

Existuje celá řada způsobů jak Vám Vzdělávací portál d.learning může pomoci:

  • Kurz a potvrzení o seznámení: Kurzem může být jakýkoli elektronický dokument, třeba i interní směrnice ve formátu PDF. Personalista si může vynutit zaškrtnutí políčka s textem „S přiloženým dokumentem jsem se seznámil“. Tato funkce nahrazuje „podpisové listy“. 
  • Kurz a test: Personalista sleduje, kdo se vzdělávací akce zúčastnil, kdo složil či nesložil závěrečný test
  • Test: Personalista ověřuje znalosti nebo pomocí průběžných testů znalosti udržuje (oddaluje proces zapomínání) 
  • Dotazník: Personalista „sbírá“ data a vyhodnocuje je
  • Dokument a diskuze: Takto naplánovaná akce dokáže nahradit aplikace pro připomínkové řízení 
  • Diskuze: Personalista si vyžádá diskuzi na dané téma, sleduje kdo se do ní zapojil a kdo ne. Po vypršení termínu je diskuze automaticky uzavřena a personalista ji může vyhodnotit.
  • Evidence prezenčních školení: Vzdělávací akce se může skládat z informace (popisu) prezenčního školení (Kde se konal, Kdo ho pořádal, Jaká byla osnova, …). Pokud se do této akce zařadí uživatelé, kteří se prezenčního školení zúčastní, vzniká Vám na jediném místě kompletní evidence. Navíc k této akci můžete připojit „hodnotící“ dotazník, abyste měli dokonalou zpětnou vazbu.

Aktuality

MS OFFICE 2016 - NOVÁ SADA ELEKTRONICKÝCH KURZŮ


číst dále... >>>

JAK VYROBIT EL. KURZ NA ZAKÁZKU?

číst dále... >>>

KURZY GROUPWISE - poštovní klient

číst dále... >>>