Popis základní funkčnosti

D.learning je softwarová aplikace, systém pro řízení vzdělávání ve formě elektronického obsahu.

d.learning zahrnuje funkce pro:

 • Evidenci a správu žáků, kurzů, dotazníků a testů a vzdělávacích akcí
 • Evidenci hodnocení žáků, testování a přezkušování žáků 
 • Prokazatelnost seznámení účastníka s obsahem
 • Správu přístupových práv 
 • Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů 
 • Úložiště výukového obsahu 
 • Vyhodnocení a statistiky vzdělávacích akcí


Hlavní rysy aplikace d.learning

 • jednoduché licencování
 • minimální nároky na výkon HW
 • nízká cena
 • jednoduchá obsluha
 • rychlá implementace
 • automatické on-line aktualizace (několikrát do roka)
 • více jazykových verzí uživatelského rozhraní

Princip práce s aplikací d.learning

Pokud má Personalista naplánovat, zahájit a vyhodnotit Vzdělávací akci, pak: vybere uživatele (skupinu nebo skupiny uživatelů), kteří se Vzdělávací akce musí zúčastnit. Vybere dotazník, kurz a  test. Naplánuje začátek a konec vzdělávací akce, elektronickou poštou rozešle pozvánku. Uživatel se musí zúčastnit všech naplánovaných Vzdělávacích akcí. Pouze takové akce Personalista sleduje a vyhodnocuje. Pokud se Uživatel do Vzdělávací akce nepřihlásí, pak ho aplikace automaticky elektronickou poštou upozorňuje.

Uživatel s rolí Personalista spravuje:

 • Seznam uživatelů
 • Seznam kurzů
 • Seznam testů
 • Seznam dotazníků

 

Vzdělávací akce - základní prvkek práce s d.learningem.

Vzdělávací akce se může skládat pouze z dotazníku

 • V takovém případě pak Dotazník funguje jako Anketa (můžete sbírat a vyhodnocovat data).
 • Dotazník může fungovat jako „Rozřazovací“ dotazník v případě, kdy potřebujete uživatele rozřadit do různých skupin podle úrovně znalostí

Vzdělávací akce se může skládat pouze z kurzu

 • V takovém případě pak pouze sledujete, kdo se Vzdělávací akce zúčastnil nebo nezúčastnil
 • Kurzem může být i jakýkoli dokument (Směrnice, Vyhláška, …), pak Personalista sleduje, kdo už se dokumentem prokazatelně seznámil a kdo ještě ne.

KURZ
Kurzem v d.learningu může být cokoli, co lze spustit v Internet Exploreru - Multimediální kurz, Animovaná prezentace, Dokument v DOC, PPT, PDF,…

 • D.learning nemá vlastní nástroje pro vytváření takových kurzů.
 • Využíváte nástroje třetích stran, které jsou dostupné na trhu.
 • Nejjednodušším nástrojem je MS Office.Kurz se vytváří mimo prostředí d.learningu.

Jakmile je hotový, stačí ho do d.learningu nakopírovat.Kurz může být označen za Veřejný. V takovém případě je dostupný pro všechny uživatele. Kdokoli si může takový kurz spustit a učit se podle něj. Pokud není označen jako veřejný, pak je kurz dostupný pouze v rámci vzdělávací akce a pouze účastníkům Vzdělávací akce. Administrátor může aplikaci nastavit tak, že se seznam Veřejných kurzů zobrazí již na přihlašovací obrazovce. Uživatelům jsou tak dostupné bez nutnosti se do aplikace přihlásit.

 

TEST

 • d.learning má vlastní nástroj pro vytváření a správu testů. 
 • Test může být vytvořen i mimo prostředí d.learningu. 
 • Hotový test lze exportovat / importovat přes formát CSV. 
 • Lze definovat 5 typů otázek - pouze jedna odpověď je správná, více odpovědí je správných, slovosled, překlad, doplňovačka.
 • Textová otázka může být doplněna o dokument, obrázek či video.
 • Personalista určuje, kolik času je k dispozici na složení testu. 
 • Test je ukončen v případě, že Uživatel test sám ukončí nebo automaticky, když vyprší časový limit.

 

PERSONALISTA VE VZDĚLÁVACÍ AKCI URČUJE

 • kolik času je k dispozici
 • na kolik % musí být test složen, aby mohl být považovaný za úspěšně složený
 • kolik pokusů má uživatel k dispozici. 
V případě, že uživatel test nesloží:
a) nedozví se, kde chyboval
b) může si prohlédnout otázky, ve kterých chyboval
c) může si prohlédnout otázky, ve kterých chyboval, včetně správných odpovědí

Test může být naplánován Pod dozorem. V takovém případě je Test zamčený a Uživatel ho spustí, až když mu to Personalista povolí. např. v učebně, kde se skládají testy.


DOTAZNÍK

 • d.learning má vlastní nástroj pro tvorbu dotazníků.
 • Dotazník může být vytvořen i mimo prostředí d.learningu. 
 • Hotový dotazník lze exportovat / importovat přes formát CSV
 • Dotazník lze použít jako jednoduchou anketu, rozřazovací dotazník nebo vlastní sebe diagnostiku znalostí uživatele

CERTIFIKÁT

 • Certifikáty se vytváří mimo prostředí d.learningu. Typicky v MS Wordu. 
 • Výsledný Certifikát se uloží ve formátu HTML a do d.learningu se nakopíruje.
 • V certifikátu lze použít celou řadu proměnných - Jméno, Osobní číslo, Firma, Název testu, Uspěl / neuspěl, Výsledek testu v %

SPRÁVA UŽIVATELŮ A JEJICH ROLE

 • K dispozici je nástroj pro import / dávkovou aktualizaci uživatelů
 • Uživatelé jsou zařazení do Skupin a Podskupin podle Organizační nebo Projektové struktury firmy.
 • Nastavuje se komunikační kanál uživatele (emailem / bez emailu)
 • Hesla uživatelům zadává Personalista nebo je automaticky generuje systém (Hesla lze parametrizovat: Změnit při prvním přihlášení, Délka hesla, Kombinace velkých písmen, malých písmen a číslic)
 • Uživateli je přidělena jedna z pěti rolí (Uživatel, Manažer, Lektor, Personalista, Administrátor)
 • Uživatelé registrovaní v systému mohou mít jednu z těchto rolí: 
  • Uživatel – role s nejnižšími oprávněními. Tento uživatel vidí pouze ty vzdělávací akce, do kterých je zařazen.  
  • Manažer – uživatel má stejná oprávnění jako role Uživatel  + má možnost prohlížet si detailní informace o všech vzdělávacích akci, včetně statistických výsledků všech uživatelů. 
  • Lektor – uživatel má stejná oprávnění jako role Uživatel + navíc může vytvářet a administrovat Dotazníky, Testy, Kurzy a Certifikáty 
  • Personalista - uživatel má stejná oprávnění jako role Lektor + má oprávnění vytvářet a administrovat vzdělávací akce 
  • Administrátor - uživatel má stejná oprávnění jako role Personalista + navíc může nastavovat systémové parametry aplikace, včetně on-line aktualizací

Aktuality

MS OFFICE 2016 - NOVÁ SADA ELEKTRONICKÝCH KURZŮ


číst dále... >>>

JAK VYROBIT EL. KURZ NA ZAKÁZKU?

číst dále... >>>

KURZY GROUPWISE - poštovní klient

číst dále... >>>